canını sık

1. bother about 2. bother with 3. vexed (v.)

Turkish-English dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • baş — is. 1. İnsan bədəninin kəllə və sifətdən ibarət olan yuxarı hissəsi. İri baş. Onun başı ilə bədəni arasında tənasüb yoxdur. – Baş bədənin tacıdır, gözlər onun daş qaşı. (Ata. sözü). // Heyvan bədəninin beyin olan yuxarı və ya ön hissəsi. Toğlular …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • həyat — is. <ər.> 1. Materiyanın hərəkətinin müəyyən inkişaf mərhələsində əmələ gələn xüsusi forması; varlıq, dirilik. Yerdə həyatın əmələ gəlməsi. – Bunları duyduqca, düşündükcə mən; Həyata, varlığa məftun oluram. S. V.. 2. Ömür. Əşrəf həyatında… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • fedai — is., Ar. fidāˀī 1) Bir ülkü uğruna tehlikeli işlere girişerek canını esirgemeyen kimse, serdengeçti Senin yanına fedai yazılacağım ve dini bir uğruna çalışacağım. R. H. Karay 2) Bir kimseyi veya bir yeri koruyan kimse İlk zamanlar sadık… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bağlı olmak — 1) tabi bulunmak Özel ilk ve orta dereceli okulların bağlı olduğu esaslar, devlet okulları ile erişilmek istenen seviyeye uygun olarak kanunla düzenlenir. Anayasa 2) tutulmak, tutkun olmak İhtiyarın Arslan Bey e bu kadar bağlı olması, Giray ı sık …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • — is. 1. Fəaliyyət, çalışma, zəhmət, əmək. Əqli iş. Fiziki iş. İş görmək. Elmi iş. İşlə məşğul olmaq. – İş insanın cövhəridir. (Ata. sözü). İş rəncbərin, güc öküzün, yer özününkü; Bəyzadələri, xanları neylərdin, ilahi! M. Ə. S.. İş nə qədər qızğın… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.